icon-zalo2
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chuyên gia hàng đầu về cung cấp thiết bị và giải pháp tổng thể làm mát không khí áp suất dương với Máy làm mát

 • Máy làm mát hiệu AIRCOOLER

  Máy làm mát hiệu AIRCOOLER

 • Máy làm mát hiệu OUBER

  Máy làm mát hiệu OUBER

 • Máy làm mát hiệu KEYE

  Máy làm mát hiệu KEYE

 • Máy làm mát hiệu DHF

  Máy làm mát hiệu DHF

 • Máy làm mát hiệu Dahanfeng

  Máy làm mát hiệu Dahanfeng

 • Máy làm mát hiệu KMD

  Máy làm mát hiệu KMD

 • Linh kiện cho máy làm mát

  Linh kiện cho máy làm mát

Máy làm mát công nghiệp (thổi xuống, thổi lên và thổi ngang) từ 18000 đến 30000 m3/h - Cố định

Máy làm mát thổi xuống 18000 hiệu Keye (Hệ thống 380V)

Model: ZX-18-Z

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 2.8 (A)
- Độ ồn: 71 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 59.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1000 (mm)
(Máy hệ thống: không bao gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch. Không có điều khiển)

Máy làm mát thổi xuống 18000 hiệu Keye (Đồng bộ 380V)

Model: ZX-18

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 2.8 (A)
- Độ ồn: 71 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 59.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 01 tốc độ)

Máy làm mát thổi xuống 18000 hiệu Keye (Đồng bộ 220V)

Model: ZX/BP-18

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 4.8 (A)
- Độ ồn: 71 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 59.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 12 tốc độ)

Máy làm mát thổi ngang 18000 hiệu Keye (Hệ thống 380V)

Model: ZC-18-Z

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 2.8 (A)
- Độ ồn: 76 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 61.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 700x690 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1120x1000 (mm)
(Máy hệ thống: không bao gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch. Không có điều khiển)

Máy làm mát thổi ngang 18000 hiệu Keye (Đồng bộ 380V)

Model: ZC-18

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 2.8 (A)
- Độ ồn: 73 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 61.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 700x690 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1120x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 01 tốc độ)

Máy làm mát thổi ngang 18000 hiệu Keye (Đồng bộ 220V)

Model: ZC/BP-18

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 4.8 (A)
- Độ ồn: 73 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 61.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 700x690 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1120x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 12 tốc độ)

Máy làm mát thổi lên 18000 hiệu Keye (Hệ thống 380V)

Model: ZS-18-Z

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 2.8 (A)
- Độ ồn: 71 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 63 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1030 (mm)
(Máy hệ thống: không bao gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch. Không có điều khiển)

Máy làm mát thổi lên 18000 hiệu Keye (Đồng bộ 380V)

Model: ZS-18

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 2.8 (A)
- Độ ồn: 71 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 63 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1030 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 01 tốc độ)

Máy làm mát thổi lên 18000 hiệu Keye (Đồng bộ 220V)

Model: ZS/BP-18

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.1 (kW)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 18000 (m /h)
- Cột áp: 180 (Pa)
- Dòng điện: 4.8 (A)
- Độ ồn: 71 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-150 (m )
- Trọng lượng: 63 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1030 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 12 tốc độ)

Máy làm mát thổi xuống 23000 hiệu Keye (Hệ thống 380V)

Model: ZX-23-Z

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 3.7 (A)
- Độ ồn: 73 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 59.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1000 (mm)
(Máy hệ thống: không bao gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch. Không có điều khiển)

Máy làm mát thổi xuống 23000 hiệu Keye (Đồng bộ 380V)

Model: ZX-23

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 3.7 (A)
- Độ ồn: 73 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 59.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 01 tốc độ)

Máy làm mát thổi xuống 23000 hiệu Keye (Đồng bộ 220V)

Model: ZX/BP-23

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 6.4 (A)
- Độ ồn: 73 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 59.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 12 tốc độ)

Máy làm mát thổi ngang 23000 hiệu Keye (Hệ thống 380V)

Model: ZC-23-Z

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 3.7 (A)
- Độ ồn: 76 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 61.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 700x690 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1120x1000 (mm)
(Máy hệ thống: không bao gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch. Không có điều khiển)

Máy làm mát thổi ngang 23000 hiệu Keye (Đồng bộ 380V)

Model: ZC-23

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 3.7 (A)
- Độ ồn: 76 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 61.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 700X690 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1120x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 01 tốc độ)

Máy làm mát thổi ngang 23000 hiệu Keye (Đồng bộ 220V)

Model: ZC/BP-23

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 6.4 (A)
- Độ ồn: 76 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 61.5 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 700x690 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1120x1000 (mm)
(Máy đồng bộ: gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch, bảng điều khiển LCD và điều khiển từ xa 12 tốc độ)

Máy làm mát thổi lên 23000 hiệu Keye (Hệ thống 380V)

Model: ZS-23-Z

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.5 (kW)
- Điện áp: 380/50 (V/Hz)
- Lưu lượng khí: 23000 (m /h)
- Cột áp: 210 (Pa)
- Dòng điện: 3.7 (A)
- Độ ồn: 73 (dB)
- Khoang nước: 25 (L)
- Diện tích làm mát: 100-180 (m )
- Trọng lượng: 63 (Kg)
- Kích thước miệng thổi: 670x670 (mm)
- Kích thước máy: 1100x1100x1030 (mm)
(Máy hệ thống: không bao gồm bơm cấp, bơm xả, phao cơ, cảm biến, bảng mạch. Không có điều khiển)

Enjoy the fresh air - Enjoy life

Đang truy cập: 6

Tổng số lượt truy cập: 132.708